Selasa, November 25, 2008

Allah Gembira Dengan Taubat Hamba-Nya

Dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik al-Anshari r.a., pelayan Rasulullah saw, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Niscayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hambaNya daripada gembiranya seseorang dari engkau semua yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah ia disesatkan di suatu tanah yang luas." (Muttafaq 'alaih)

Dalam riwayat Muslim disebutkan demikian:

"Niscayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hamba-Nya ketika ia bertaubat kepada-Nya daripada gembiranya seseorang dari engkau semua yang berada di atas untanya dan berada di suatu tanah yang luas, kemudian pergilah untanya itu dari dirinya, sedangkan di untanya itu ada makanan dan minumannya. Orang tadi lalu berputus-asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya, sedang hatinya sudah berputus asa sama sekali dari untanya tersebut. Tiba-tiba di kala ia berkeadaan sebagaimana di atas itu, untanya itu tampak berdiri di sisinya, lalu ia mengambil ikatnya. Oleh sebab sangat gembiranya maka ia berkata: 'Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah TuhanMu'. Ia menjadi salah ucapannya kerana amat gembiranya."

Keterangan:
Jadi kegembiraan Allah Ta'ala di kala mengetahui ada hambaNya yang bertaubat itu adalah lebih sangat dari kegembiraan orang yang tersebut dalam ceritera di atas itu.

(Hadits no. 15 kitab Riyadus Shalihin, Imam Nawawi)

Tidak ada komentar:

Penambah Ilmuku